Zakelijk Rechtsbijstand
Terug

De financiële kant van een conflict

Juridische kwesties snel uit de wereld
U staat er misschien niet altijd bij stil, maar uzelf, uw partner en uw kinderen lopen elke dag weer de kans in een conflictsituatie terecht te komen met ingrijpende financiële gevolgen. Denkt u zich eens in……

… dat u een verkeersongeluk krijgt en uw beroep niet meer kunt uitoefenen. En dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval u niet volledig schadeloos wil stellen.

… dat u uw badkamer laat verbouwen en dat door een fout van de installateur uw woonkamer blank komt te staan en uw parket waardeloos wordt.
Terwijl de installateur aansprakelijkheid ontkent.

… dat u in een arbeidsconflict terechtkomt en uw baan verliest.

… dat uw bank een fout maakt bij de aankoop van effecten en u veel geld verliest.

Als u niets doet, dan draait u in zulke gevallen zelf op voor de financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u gaan procederen, maar de kosten daarvan zijn vaak niet te overzien.

Verzeker u van rechtsbijstand
Gelukkig staat u er niet alleen voor. Als u tenminste een goede rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten:
De ARAG ProRechtPolis-Particulier. Want dan bent u verzekerd van de allerbeste juridische hulp. Met deze polis wordt uw zaak behandeld door deskundigen die de weg weten in de complexe wereld van wetten en regels. Experts die via een advies of bemiddeling snel een oplossing voor u vinden of zich inspannen om uw juridische mogelijkheden te benutten. U bent hiervoor – behalve uw premie – geen kosten verschuldigd. Maar nog belangrijker is dat er met deze professionele rechtsbijstand zeker van bent dat uw zaak op een goede manier wordt afgehandeld. Zo krijgt u waar u recht op heeft.

Voor iedereen en overal
Niemand kan zonder een rechtsbijstandverzekering. Ook u niet. Want u neemt deel aan het verkeer, of u nu wel of niet een auto bezit. U woont, of dat nu in een koophuis of een huurhuis is. Elke maand weer komt er een inkomen binnen, waarover u belasting betaalt. En als u een partner heeft en kinderen, is een rechtsbijstandverzekering helemaal onmisbaar. Want ook zij lopen risico’s.

De ARAG ProRechtPolis-Particulier is helder en eenvoudig. De verzekering heeft een duidelijke structuur. U bouwt uw persoonlijke polis op uit vier modules:
• Verkeer
• Consument & Wonen
• Inkomen
• Fiscaal & Vermogen

De module Verkeer vormt altijd de basis van uw ProRechtPolis-Particulier. De overige modules kunnen achtereenvolgens worden toegevoegd. Met een polis waarin alle modules zijn opgenomen, bent u in bijna alle situaties verzekerd. Sommige conflicten, bijvoorbeeld echtscheiding, zijn uitgesloten. De dekking geldt voor uw hele gezin, dus ook uitwonende studerende ongehuwde kinderen zijn verzekerd.

De eerste drie maanden na het afsluiten van de polis gelden als wachttijd. Gebeurtenissen die zich voordoen in de wachttijd zijn op een aantal uitzonderingen na niet verzekerd.

RECHTSWIJZER

Één servicecentrum voor advies en hulp
Met een verzekering van ARAG Rechtsbijstand heeft u automatisch toegang tot Rechtswijzer. Via één centraal nummer krijgt u gratis advies en ondersteuning binnen een netwerk van juridische professionals. Meteen wordt duidelijk of de zaak direct kan worden opgelost, het verstandig is de zaak schriftelijk bij ARAG te melden, of dat doorverwijzing het beste advies is. Rechtswijzer beschikt over de aangewezen experts.

Een zaak niet verzekerd? Toch geholpen, tegen sterk gereduceerd tarief!
Rechtswijzer reikt u de helpende hand bij alle kwesties, ook als deze niet onder de dekking vallen. En als er doorverwezen dient te worden naar bijvoorbeeld een advocaat, notaris of mediator, dan profiteert u van gunstige tariefsafspraken met professionals van hoog niveau.

Voorkómen is beter dan vóórkomen
Bij dreigende conflicten spelen de emoties vaak de hoofdrol. De mensen van Rechtswijzer staan echter altijd met beide benen op de grond, waardoor problemen vaak al in een vroeg stadium kunnen worden opgelost, voordat ze een echte tijd- en geldverslindende ‘zaak’ worden.

Extra diensten
Ook voor aanvullende diensten kunt u tegen gereduceerd tarief bij Rechtswijzer terecht, zoals standaard briefteksten, standaardcontracten en het opstellen en screenen van contracten.