Zakelijk Financieringen
Terug

Bedrijfssparen voor de werkgever

Investeren in uw personeel
Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden zijn uiterst belangrijk bij het aantrekken en behouden van deskundig personeel. Een spaarloonregeling mag daarom binnen geen enkel bedrijf ontbreken. Want niet alleen biedt u uw personeel een fiscaal aantrekkelijke aanvulling op het salaris, per saldo hoeft zo’n regeling u niets te kosten. Sterker nog: in veel gevallen levert het u zelfs een financieel voordeel op.
Veel Nederlandse bedrijven doen al mee aan de spaarloonregeling. Dat is niet zo gek: zelden introduceerde de overheid een spaarregeling die voor zowel de werknemer als de werkgever zo gunstig uitpakt.
Minder belasting betalen met de spaarloonregeling
Bij de spaarloonregeling houdt u periodiek een bepaald bedrag in op het brutoloon van uw werknemer. Dit bedrag wordt gestort op een Spaarloonrekening. Over dit bedrag betaalt uw werknemer geen belasting en premies. Kortom: bruto wordt netto. Het spaarloon staat gedurende vier jaar op de Spaarloonrekening geblokkeerd. De rente die elk jaar op deze rekening wordt bijgeschreven, mag wel direct worden opgenomen. Het bedrag dat werknemers jaarlijks in een spaarloonregeling mogen investeren, bedraagt € 613.-(2005). Over het spaarbedrag van uw werknemer betaalt u geen sociale lasten, wel een fiscaal aftrekbare heffing van thans 15%. Meestal levert de regeling u zelfs een besparing op.

De voordelen voor uw werknemers
• geen loonbelasting en sociale lasten over het gespaarde bedrag
• een hoge, vrij opneembare rente

De voordelen voor u als werkgever
• geen sociale lasten over het gespaarde bedrag
• stimulans voor nog meer inzet en grotere motivatie bij uw personeel
• sterke positie op de arbeidsmarkt.
Enkele spelregels
Als u de spaarloonregeling introduceert, moet u deze aan minimaal driekwart van uw personeel aanbieden. Het is overigens niet noodzakelijk dat driekwart van uw personeel daadwerkelijk aan de regeling deelneemt. U beslist daarbij zelf of u werknemers zonder vast contract ook van het aanbod laat profiteren.

Uitzonderingen op blokkeringsperiode
In principe kan uw werknemer gedurende vier jaar het gespaarde saldo niet aanspreken. Maar er zijn uitzonderingen voor wettelijk erkende bestedingen:
• de aankoop van een eigen woning als hoofdverblijf
• premies levensverzekering waarbij een lijfrente-/kapitaaluitkering is verzekerd
• de betaling van vrijwillige pensioenpremie
• sabbatical leave, studieverlof en zorgverlof
• starten van een eigen bedrijf
• het financieren van een studie

Administratieve eenvoud
De regeling voor uw werknemers wordt vastgelegd in een standaard reglement van de Bank. Waar nodig wordt een reglement specifiek aan uw situatie aangepast. Met het reglement hebt u een volledig overzicht van onder meer de deelnemende werknemers en hun spaarregeling, de frequentie van de stortingen en de hoogte van de spaarbedragen.

Informatievoorziening
De Bank houdt u, maar ook uw werknemers, regelmatig op de hoogte van het verloop van de Spaarloonrekening:
• uw werknemer ontvangt na iedere mutatie een rekeningafschrift
• u ontvangt maandoverzichten van de Spaarloonrekening.