Zakelijk Financieringen
Terug

Financiële Lease Zakelijk

Er is sprake van een zakelijke lening als het doel buiten de privé-sfeer ligt en het te financieren object tot een bedrijfsvermogen gaat behoren of indien het kredietbedrag wordt gebruikt in de exploitatie van een bedrijf.
Interbank verstrekt uitsluitend zakelijke leningen voor bedrijfsmatig gebruik van personenwagens en bestelauto’s tot 3500 kg.
Financiële Lease is een vorm van middellang krediet dat verbonden is aan de aangeschafte bedrijfswagen. U sluit een overeenkomst waarbij de auto aan u in gebruik wordt afgestaan, tegen betaling van een vooraf overeengekomen vaste vergoeding. Als gebruiker bent u economisch eigenaar van de auto. Bij een Financiële Lease-overeenkomst behoudt u dan ook alle fiscale faciliteiten. Aan het einde van de leaseperiode koopt u de bedrijfswagen voor een symbolisch bedrag en bent u tevens juridisch eigenaar. U dient de auto uiteraard te verzekeren, maar u bent vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij. Zo kunt u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij blijven en gebruik maken van de opgebouwde voordelen. Veelal biedt uw garage een onderhoudsovereenkomst. U kunt het onderhoud ook in eigen beheer laten uitvoeren. Deze leasevorm geeft u dus een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid.

Kosten van Financiële Lease
Financiering is tot maximaal 100% van de aankoopsom mogelijk. Bent u BTW-plichtig, dan kunt u de verschuldigde BTW ineens terugvorderen of verrekenen. Indien dit niet het geval is, kan Interbank samen met u naar een passende oplossing zoeken. Aan de hand van het te leasen bedrag en de leaseperiode, kan Interbank een berekening maken van de maandelijkse leasekosten. Hierbij kan tevens rekening gehouden worden met een slottermijn ter hoogte van de toekomstige geschatte inruilwaarde. Het leasebedrag betaalt u in vaste termijnen terug in de vorm van rente en aflossing. De termijnen worden automatisch van uw rekening afgeschreven. Met de ondertekening van de lease-overeenkomst verleent u daartoe machtiging. Aan het einde van de looptijd kunt u de bedrijfswagen voor een symbolisch bedrag kopen.

Fiscale aspecten
U kunt volgens de gangbare normen op de auto afschrijven, terwijl de bij de leasetermijnen inbegrepen rente als kostenpost aftrekbaar is. Op grond van het economisch eigendom dient de auto op uw balans te worden geactiveerd. Het verdient in ieder geval aanbeveling om met uw accountant of belastingadviseur contact op te nemen over het verwerken van de lease-overeenkomst in de administratie.