Particulieren Aansprakelijkheid
Terug

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN (AVP)

Het is voor u al vervelend genoeg als u schade veroorzaakt bij anderen. Met een goed verzekerde aansprakelijkheid, heeft u in ieder geval geen omkijken naar een goede schadeafhandeling. De aansprakelijkheidsverzekering biedt u zekerheid bij kleine én grote schades waarvoor u als particulier aansprakelijk bent.
Denkt u bijvoorbeeld aan de financiële gevolgen van ernstige letselschade, inkomstenderving en smartengeld.
De AVP geldt voor het hele gezin en geeft met een verzekerd bedrag van € 1.250.000,00 een prima dekking.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met onder andere auto’s, motoren, bromfietsen en snorfietsen valt niet onder de dekking van de AVP. Omdat de verzekering van deze motorvoertuigen moet voldoen aan de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gelden daarvoor speciale verzekeringen. Schade toegebracht met een motormaaimachine tot 4pk of elektrisch aangedreven speelgoed wordt wel gedekt door de AVP.

Verzekerden op een gezinspolis zijn:
• Verzekeringnemer
• Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen
• Binnen Nederland wonende ongehuwde kinderen en buiten Nederland maar binnen Europa wonende ongehuwde kinderen tot 27 jaar
• Inwonende ouders, grootouders, pleegouders of schoonouders en ongehuwde bloedverwanten en aanverwanten
• Logé(e)s, oppas van minderjarige kinderen van verzekeringnemer en zijn geregistreerde partner
• Huispersoneel (mits verzekerde aansprakelijk tijdens werkzaamheden van het huispersoneel)

Verzekerden op een alleenstaande polis:
• Verzekeringnemer
• Logé(e)s, oppas van minderjarige kinderen van verzekeringnemer
• Huispersoneel (mits verzekerde aansprakelijk tijdens werkzaamheden van het huispersoneel)

Dekking:
• Aansprakelijkheid voor schade aan derden
• Onderlinge aansprakelijkheid (personenschade)
• Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen t.o.v. huispersoneel
• Vriendendienst tot maximaal € 12.500,00
• Passagiersaansprakelijkheid motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig
• Borgstelling
• Aansprakelijkheid als bewonende bezitter pand
• Aansprakelijkheid als bezitter van een nog niet bewoond pand (maximaal12 maanden)
• Aansprakelijkheid als bezitter tweede woning, stacaravan e.d. (Europa)
• Aansprakelijkheid voor brandschade aan de huurwoning (maximaal € 125.000,00)
• Aansprakelijkheid voor brandschade aan vakantieverblijf en inboedel
• Aansprakelijkheid voor schade door antenne
• Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerde onder zich heeft (maximaal € 12.500,00)

Opzet en zedendelicten en geweldsdelicten zijn uitgesloten in de aansprakelijkheidsdekking.