Particulieren Hypotheken
Terug

Aflossingsvrije Hypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost u de lening niet af: u betaalt alleen rente. U bouwt daardoor geen vermogen op. Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.