Particulieren Financieringen
Terug

Interbank Betaalgarantie

Onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van u of uw partner (door ziekte of ongeval) kunnen grote financiële gevolgen hebben. Met Interbank Betaalgarantie verzekert u zich tegen deze risico’s voor een lage premie per maand. Hierdoor blijft u in staat de maandelijkse termijnbedragen voor uw lening te voldoen. Zo zorgt Interbank Betaalgarantie ervoor dat uw maandelijkse verplichtingen voor het aflossen van uw krediet u niet tot last worden. En dat is een hele zorg minder.

Voor wie bedoeld?
U kunt Interbank Betaalgarantie afsluiten als u:
• tussen 18 en 65 jaar oud bent
• werkzaam bent in loondienst
• niet wegens ziekte beperkt bent in het uitoefenen van uw beroep
• voor minimaal 18 uur per week werkzaam bent
• gedurende 90 dagen voor (en bij werkloosheid ook 90 dagen na) ondertekening van de kredietovereenkomst een onafgebroken dienstverband had/heeft.

Uitkering
Arbeidsongeschiktheid
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vindt plaats:
• in het eerste jaar als u volledig arbeidsongeschikt bent en
• na het eerste jaar als u voor 45% of meer arbeidsongeschikt bent volgens de WAO

Werkloosheid
Uitkering in het kader van onvrijwillige werkloosheid vindt plaats gedurende maximaal 12 maanden per gebeurtenis. Gedurende de looptijd kan meerder malen aanspraak worden gemaakt op de werkloosheidsdekking.